Ryggskador

Vanliga ryggskador som vi dagligen behandlar kunder för är ryggskott, ischias, falsk ischias och lumbago

Kontakta oss

Boka behandling

https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_07.jpg

Ryggsmärta – Behandling och symptom

Vanliga problem våra kunder upplever när det kommer till rygg är ryggskott / lumbago vilket innebär att man plötsligt eller gradvis får ont i ländryggen. Det är inte heller ovanligt att man vaknar med ryggsmärta/ nociceptiv smärta. Smärtan är ofta kopplad till vissa rörelser som till exempel böja sig framåt eller vrida sig åt något håll. Musklerna är alltid påverkade vid ryggskott och om man drabbas av lumbago ska man alltid försöka att röra sig så mycket som man kan, även om smärtan kan vara påtaglig.

Orsaken till smärtor i rygg och nacke är oftast inte relaterade till en skadad disk. Våra naprapater och sjukgymnaster kan avgöra om en disk är skadad och därmed utesluta om skadan är relaterad till t.ex ischiasnerven. Falsk ischias är mycket vanligare än äkta och svarar alldeles utmärkt på naprapatibehandlingar.

Nedan kan du läsa mer om respektive skada, där även finner information som symptomen för dem och behandlingsrekommendation.

Upplever du ryggsmärtor så kontakta oss gärna för en undersökning så kan vi säkert hjälpa dig komma till rätta med besvären.

Lumbago ischias

Smärta i ländryggen som dessutom strålar ned i benen och fötterna kallas för lumbago ischias – även kallat ischias bara.

Vad är lumbago ischias?

De flesta känner oftast till begreppet ischias och de kanske till och med hört begreppet lumbago. Lumbago betyder i grova drag “ont i ryggen”, och då specifikt ländryggen. Men när du förutom smärtan i ländryggen även har smärta och/eller det strålar ut i benen, kallas det för lumbago ischias.
Begreppet ischias kan du läsa mer om här.
Vanligt förekommande orsaker till lumbago ischias kan vara fel- och överbelastning av rygg, exempelvis vid rörelser som kroppen inte är van att utföra. Det kan också vara att du springer/går med skor som inte är anpassade efter din kropp.

Behandling av lumbago ischias

Behandlingsmetoden för lumbago ischias är svår stapla ned i ett par meningar. Orsakerna bakom just lumbago ischias kan vara många. Därför krävs det oftast en undersökning för att först fastställa skadan. Sedan behövs det en grundlig genomgång av kotor, diskar, leder och muskler. Detta för att se om det kan finnas någon bakomliggande orsak till att smärtan uppkommit.

https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_08.jpg
https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_07.jpg

Falsk ischias

Falsk ischias är betydligt vanligare än ischias. Skillnaden är att problemet inte beror på skada på diskarna.

Vad är falsk ischias?

Falsk ischias påminner såklart väldigt mycket om den äkta ischias. Oftast upplever man en smärta i ländryggen som strålar ned i benen. Vilket många tror är ischias. Den stora skillnaden mellan falsk ischias och äkta ischias är att den först och främst inte är lika intensiv i smärtan. Sedan beror falsk ischias inte på skador i en disk eller problem alls med ischiasnerven. Därav namnet falsk ischias.
Vad falsk ischias beror på kan vara många, och därför behöver man oftast bli undersökt för att hitta de bakomliggande orsakerna. Några faktorer kan exempelvis vara;

  • Överansträngning eller felbelastning av ryggen
  • Olika längd på din ben
  • Du går eller springer i felaktiga skor
  • Du har en gammal skada i ben eller fot som utlöser smärtan

Behandling av falsk ischias

Behandlingsmetoden av falsk ischias skiljer sig kraftigt. Som redan nämnt finns det flertal olika faktorer som kan vara utlösande till smärtan. Först och främst behöver vi fastställa att det är falsk ischias och inte exempelvis diskbråck som du drabbats av. Efter fastställandet kan en av våra rutinerade naprapater göra en grundlig undersökning och behandla dig utefter dina förutsättningar. Den behandlingen kan innefatta stretching, massage, akupunktur för att nämna några.

Lumbago

Lumbago är ett samlingsnamn för smärta i ländryggen, som skulle kunna översättas till ont i ryggen.

Vad är lumbago?

Lumbago är det samlingsnamn som ofta används i samband med smärtor i ländryggen. Det finns flera olika varianter på Lumbago. Ryggskott är ett exempel där du drabbas av akut smärta i ländryggen, den medicinska termen är för det lumbago acuta.
Lumbago ischias är en annan variant, där smärtan breder ut sig genom att stråla ned i benen.
Lumbago eller “ont i ryggen” i vardagligt tal, är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden i Sverige. 80% av befolkningen beräknas någon gång få lumbago, och det är den tredje vanligaste diagnosen bland långa sjukskrivningar.

https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_08.jpg
https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_07.jpg

Ischias

Termen ischias beskriver smärta som uppstår pga mekanisk och/eller kemisk irritation av ischiasnerven.

Vad är ischias?

Ischias är ett tillstånd som enkelt kan beskrivas som en irritation på ischiasnerven. Det brukar vanligtvis resultera i spänningar ut i benen, från ryggslutet. Dock är det vanligt att man har spänningar också ut i benen pga muskelrelaterade besvär i sätesmuskeln. Vid ischiasbesvär är det viktigt att klargöra om smärtan orsakas enbart av spända muskler eller om det är en mekanisk irritation i ischiasnerven.
Det finns även något som kallas för falsk ischias, vilket också är vanligt att blanda ihop med den mer elaka varianten ischias. Skillnaden är att falsk ischias inte beror på att du har diskbråck eller på något annat sätt fått en skada på en disk.

Behandling av ischias

Behandling av ischias kan vara svårt för oss att ge en rekommenderas behandling förrän vi hört er patientberättelse. Ibland kan det vara så att om du har ischias så rekommenderas du att besöka en ortoped. Men lättast är att ta kontakt med oss på telefon för att se om vi tror vi kan behandla dig på ett besök. Tror vi att det är behandlingsbart så undersöker vi hela ryggen. Det kan finnas bakomliggande orsaker i kotorna eller krampande muskler som orsakar smärtan.

Diskbråck

Mellan nästan varje kota i rygg & nacke sitter en disk. När den disken går sönder kallas det vanligtvis för diskbråck..

Vad är diskbråck?

Mellan de alla flesta kotor i rygg och nacke sitter en så kallad disk emellan dem. När den disken går sönder kan den börja bukta inåt mot ryggmärg eller nervrötter vilket kan leda till att man får ont i ryggen. Att disken går sönder är relativt vanligt och de allra flesta vet inte om det. Men när den buktar mot ryggmärg & nervrötter uppstår smärta. I vissa fall uppstår ischias, alltså att det smärtar ned i benen.

Symptom diskbråck

Symptomen vid diskbråck varierar från person till person, samt vilken disk det är som har brustit. Det är väldigt ovanligt att en disk brister i bröstryggen. Vanligast är nere i ländryggen och ibland i nacken. Vanligast är självklart smärta där disken brustit, men ett annat vanligt är just ischias. Att det strålar ned i benen, vilket kan leda till instabilitet och domningar.

Behandling av diskbråck

En mycket ovanlig behandling är operation för diskbråck, men det händer. Vanligast är att du söker behandling för det och att du blir av med smärtan inom ett par veckor. Först och främst behöver man konstatera att det är diskbråck och inget annat som orsakar smärtan. Det kan krävas en röntgen av ryggen för att behöva fastställa diskbråcket. Men när det är fastställt kan vi på Full Funktion exempelvis hjälpa dig med behandling och träningsprogram för att minska smärtan.

https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_08.jpg
https://fullfunktion.se/wp-content/uploads/2021/09/inner_image_07.jpg

Ryggskott

Ryggskott som är ett av de vanligaste ryggproblemen där värken är koncentrerad till ländryggen.

Vad är ryggskott?

Ryggskott eller lumbago kallas det när man får plötsligt eller gradvis ont i ländryggen. Det är inte heller ovanligt att man vaknar upp med ryggsmärta. Orsaken kan bero på olika saker men generellt så beror det på att spända muskler är inblandade och således orsakar smärtan. Smärtan är ofta kopplad till vissa rörelser som t.ex böja sig framåt eller vrida sig åt något håll, men man kan ofta hitta en smärtfri position. Musklerna är alltid påverkade vid ryggskott och om man drabbas av ryggskott ska man alltid försöka att röra sig så mycket som man kan, även om smärtan kan vara påtaglig.

Behandling av ryggskott

8 av 10 personer drabbas någon gång av ryggskott. I de allra flesta fallen behövs det ingen vård utan smärtan brukar gå över av sig själv. Smärtan kan dock vara väldigt besvärande under den tid som ryggskottet håller i sig. Dock är det viktigt att hålla sig rörlig i kroppen och rygg när du drabbats av ryggskott. Desto mer du klarar av att röra dig utan enorm smärta, desto snabbare kommer du bli av med ryggskottet.

Har ryggskottet inte gått över efter ett par veckor så rekommenderar vi er att titta upp det. Då det kan betyda att du drabbats av något annat och behöver behandling för det.