Dry needling

Dry needling är en behandlingsteknik som underlättar lokala kramper och hjälper musklerna att slappna av

Kontakta oss

Vad är dry needling?

Dry needling är en behandlingsteknik som används för att få muskler att slappna av och släppa på lokala kramper. Vi strävar alltid efter att det ska vara så smärtfritt som möjligt. Nålarna sticks in i triggerpunkter eller längs med fascian och får sitta kvar i ca 15 minuter innan de avlägsnas igen.

På Full Funktion använder vi oss av Dry Needling bland annat på personer som har problem med fötter som exempelvis hälsporre. Vi använder oss även av tekniken vid vissa typer av axelproblem som exempelvis impingement axelled.

Det är även en effektiv teknik vid smärta och problem i armbågar. Tekniken är uppskattad och ger bra resultat vid flera typer av muskelproblem.