Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är är en behandling med tryckvågor som behandlar b.la. hälsporre, hopparknä och benhinneinflammation. Behandlingen är icke-invasiv och stimulerar kroppens egen läkningsförmåga.

Vad är stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling är en behandling med tryckvågor som med rätt frekvens stimulerar ytlig såväl som djupt liggande vävnad. Behandlingen är både effektiv och säker. Man beräknar att ungefär 80-95 procent av alla patienter hjälps av stötvågsbehandling, men att det beror på vilken diagnos man har. Behandlingen påskyndar kroppens läkningsprocess genom att bygga upp vävnad och öka blodgenomströmningen.

Behandlingen tar i normalfallet omkring 5 minuter och det är vanligt att man får god effekt redan efter ett fåtal behandlingar. Vi rekommenderar att du väntar ungefär en vecka mellan de första behandlingarna så att kroppen hinner tillgodogöra sig effekten.

På Full Funktion använder vi oss av stötvågsbehandling vid olika typer av besvär. Vanliga åkommor som vi med goda resultat behandlat med hjälp av metoden är bland andra hälsporre, hopparknä och benhinneinflammation. Även besvär i axlar, armbågar och höfter är vanliga behandlingsområden.

Så går en stötvågsbehandling till

Din naprapat använder sig av en apparat med en applikator som genererar tryckvågor med en specifik frekvens som anpassas till typen av skada och hur djupt ner behandlingen ska gå. Stötvågorna stimulerar cellerna, ökar blodcirkulationen i dem och stimulerar återuppbyggnad av vävnaden. Det i sin tur leder till minskad smärta och att kroppsdelen återfår sin normala funktion.

Stötvågsbehandling kallas även för tryckvågsbehandling och det engelska begreppet är shockwave therapy. Det är alltså samma typ av metod som används för att spränga njurstenar, men vid behandling av senor, muskler och andra mjukdelar så anpassas stötvågorna för att ge optimal läkning.

En stötvågsbehandling kan upplevas som något obehaglig vid vissa typer av skador, men eftersom den endast pågår under en kort stund och ger en mycket effektiv läkning så är den i många fall ett mycket bättre alternativ än att exempelvis behöva genomgå en längre behandlingsperiod med starka läkemedel som smärtstillande preparat och kortison. Särskilt elitidrottare och personer som använder kroppen mycket i sitt arbete har stora fördelar av att läka och återhämta sig snabbt.

Det är ovanligt med biverkningar av behandlingen. Vissa individer kan få lättare blåmärken vid behandlingsområdet och smärtan kan under någon dag tillta när kroppen sätter igång läkningen. Därefter lindras besvären snabbt och du kommer att kunna återgå till normal verksamhet på kortare tid än med de flesta andra behandlingstyper. Vid behov kombinerar vi behandlingen med andra metoder som ytterligare påskyndar återhämtningen.