Lumbago ischias


Smärta i ländryggen som dessutom strålar ned i benen och fötterna kallas för lumbago ischias - även kallat ischias bara

Kontakta oss Boka tid

Vad är lumbago ischias?

De flesta känner oftast till begreppet ischias och de kanske till och med hört begreppet lumbago. Lumbago betyder i grova drag “ont i ryggen”, och då specifikt ländryggen. Men när du förutom smärtan i ländryggen även har smärta och/eller det strålar ut i benen, kallas det för lumbago ischias.
Begreppet ischias kan du läsa mer om här.
Vanligt förekommande orsaker till lumbago ischias kan vara fel- och överbelastning av rygg, exempelvis vid rörelser som kroppen inte är van att utföra. Det kan också vara att du springer/går med skor som inte är anpassade efter din kropp.

Behandling av lumbago ischias

Behandlingsmetoden för lumbago ischias är svår stapla ned i ett par meningar. Orsakerna bakom just lumbago ischias kan vara många. Därför krävs det oftast en undersökning för att först fastställa skadan. Sedan behövs det en grundlig genomgång av kotor, diskar, leder och muskler. Detta för att se om det kan finnas någon bakomliggande orsak till att smärtan uppkommit.