Ischias


Termen ischias beskriver smärta som uppstår pga mekanisk och/eller kemisk irritation av ischiasnerven

Kontakta oss Boka tid

Vad är ischias?

Ischias är ett tillstånd som enkelt kan beskrivas som en irritation på ischiasnerven. Det brukar vanligtvis resultera i spänningar ut i benen, från ryggslutet. Dock är det vanligt att man har spänningar också ut i benen pga muskelrelaterade besvär i sätesmuskeln. Vid ischiasbesvär är det viktigt att klargöra om smärtan orsakas enbart av spända muskler eller om det är en mekanisk irritation i ischiasnerven.
Det finns även något som kallas för falsk ischias, vilket också är vanligt att blanda ihop med den mer elaka varianten ischias. Skillnaden är att falsk ischias inte beror på att du har diskbråck eller på något annat sätt fått en skada på en disk.

Behandling av ischias

Behandling av ischias kan vara svårt för oss att ge en rekommenderas behandling förrän vi hört er patientberättelse. Ibland kan det vara så att om du har ischias så rekommenderas du att besöka en ortoped. Men lättast är att ta kontakt med oss på telefon för att se om vi tror vi kan behandla dig på ett besök. Tror vi att det är behandlingsbart så undersöker vi hela ryggen. Det kan finnas bakomliggande orsaker i kotorna eller krampande muskler som orsakar smärtan.